Aktualności

Dr Krzysztof Bernatowicz na Konferencji w Tomsku.

W dniach 20 – 22 listopada 2019r. odbyła się w Tomsku, w Rosji konferencja naukowa pt. “Genetyka i patologia człowieka: aktualne problemy cytogenetyki klinicznej i molekularnej”. Konferencja została zorganizowana w przez Instytut Badań Genetyki Medycznej i Rosyjskie Towarzystwo Genetyki Medycznej.