Wybierz diagen

PROFESJONALIZM

wdrożyliśmy i doskonalimy zintegrowany systemu zarządzania jakością, PN-EN ISO 9001:2015 PN-EN ISO 15189:2013

PASJA

świadczymy usługi najwyższej jakości z wykorzystaniem nowoczesnych metod, aparatury, z najlepszą wiedzą i umiejętnościami

ZAANGAŻOWANIE

tworzymy zespół lekarzy ginekologów, genetyków, położnych, pielęgniarek, biotechnologów i diagnostów laboratoryjnych

DIAGEN-PREDIAG jest centrum diagnostyki prenatalnej. Od ponad 15 lat nieprzerwanej aktywności przebadaliśmy ponad 30 tysięcy Pacjentek ciężarnych, wykonaliśmy niezliczoną wprost ilość testów przesiewowych, a także znaczącą ilość procedur inwazyjnych i badań genetycznych. Nasi lekarze udzielają większości konsultacji genetycznych w regionie.

Do roku 2013 funkcjonowaliśmy w Zakładzie Genetyki PUM w SPSK2 na Pomorzanach. Wraz ze zmianą standardów i wzrostem wymagań nakładanych na podobne ośrodki, a także z uwagi na troskę o jakość, poziom i komfort świadczenia usług medycznych nadszedł czas na zmiany.

Dla Państwa w 2013 roku stworzyliśmy DIAGEN, nowe centrum diagnostyki genetycznej, zlokalizowane w samym centrum Szczecina na ul. Św. Wojciecha 7 przy dawnym szpitalu dziecięcym.

Dokładamy nieustannych starań w celu podniesienia jakości świadczonych usług i wykonywanych przez nas badań, a także na bieżąco rozwijamy bazę laboratoryjną utrzymując się na poziomie najwyższych światowych standardów.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej oferty.

POLITYKA JAKOŚCI

Polityka Jakości ustanowiona i realizowana przez DIAGEN Diagnostyka Genetyczna dla Rodziny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie jest nadrzędnym elementem strategii funkcjonowania spółki w odniesieniu do świadczonych usług medycznych, zapewnia ich wykonywanie zgodnie z wymogami naszych pacjentek (klientów), w ustalonym terminie i zgodnie z etyką zawodową personelu medycznego.

Zobowiązujemy się do zapewnienia i utrzymania wysokiego poziomu działań niezbędnego do realizacji przyjętej Polityki Jakości, co przekłada się na filozofię stałych ulepszeń podejmowanych w celu doskonalenia obsługi pacjentów.
Deklarujemy ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością. Ciągłe doskonalenie systemu i realizacja coraz bardziej ambitnych zadań, daje gwarancję, że oferowana usługa zawsze będzie spełniała wymagania klienta/pacjenta oraz zasadę przestrzegania przepisów prawnych i regulacji.

Diagen Diagnostyka Genetyczna dla Rodziny Sp. z o.o. zapewnia infrastrukturę niezbędną do realizacji zadań, dba o doskonalenie kompetencji zawodowych personelu, ich świadomość środowiskową, dostarcza właściwe środki dla ciągłego doskonalenia procesów w celu zwiększenia zadowolenia naszych pacjentek. Przywiązujemy dużą wagę do zapewnienia właściwego środowiska pracy, metod zarządzania oraz komunikacji interpersonalnej wśród personelu dla pobudzenia motywacji do pracy zespołowej.

Nadrzędnym celem naszej działalności jest świadczenie usług na wysokim poziomie jakości, bezpiecznych dla pacjenta i personelu, z wykorzystaniem nowoczesnych metod, aparatury, z najlepszą wiedzą i umiejętnościami.
W naszej działalności kierujemy się wartościami zawartymi w misji:

„PROFESJONALIZM, ZAANGAŻOWANIE, PASJA”

Ustanowioną politykę jakości realizujemy poprzez:

 • pełne stosowanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 15189:2013,
 • zagwarantowanie klientom/pacjentom usługi rzetelnej, terminowej i zgodnej z obowiązującymi przepisami i standardami medycznymi oraz aktualna wiedza medyczną,
 • wykorzystanie wiedzy o potrzebach klientów do doskonalenia świadczonych usług,
 • prowadzenie analizy ryzyk i szans w odniesieniu do procesów biznesowych i zarządzania tymi procesami,
 • ustawiczne doskonalenie kompetencji zawodowych personelu,
 • dążenie do wdrażania najnowszych osiągnięć medycznych i współpracę z ośrodkami krajowymi i międzynarodowymi,
 • dostarczanie usług przez wysokokwalifikowany personel, zawsze zgodnych z wymaganiem pacjenta, przepisami prawa i normami, przy czym zgodność usługi jest udokumentowana odpowiednimi zapisami,
 • stosowanie rozwiązań i technologii o wysokich i sprawdzonych standardach,
 • dążenie do pełnej satysfakcji pacjentów i personelu ośrodka,
 • zapewnienie miłej i profesjonalnej obsługi,
 • kształtowanie świadomości personelu, o potrzebie realizacji Polityki Jakości, ukierunkowanej na spełnianie wymagań pacjenta (klienta), wymagań ustawowych i przepisów prawnych.

Potwierdzeniem wprowadzenia w życie deklarowanej polityki jakości jest ustanowienie, wdrożenie i utrzymanie oraz ciągłe doskonalenie w naszej Spółce zintegrowanego systemu zarządzania jakością, który spełnia wymogi określone w normie PN-EN ISO 9001:2015 „Systemy Zarządzania Jakością – Wymagania” oraz w normie PN-EN ISO 15189:2013 „Laboratoria medyczne. Wymagania dotyczące jakości i kompetencji” przy pełnym zaangażowaniu najwyższego kierownictwa i udziale wszystkich pracowników w zakresie usług zdrowotnych.

System zarządzania jakością – ISO 90012015

Program Zewnętrznej Oceny Jakości w zakresie badań wykonywanych metodą cytogenetyki klasycznej – EQAgen 2018

Program Zewnętrznej Oceny Jakości w zakresie badań wykonywanych metodą cytogenetyki klasycznej – EQAgen 2017

Ewidencja Laboratoriów prowadzona przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych
Bezpieczny Gabinet
„Laboratorium rekomendowane przez PTGC” w latach 2017-2019