Grant norweski

Grant Norweski Spółka DIAGEN od początku jej powstania bierze czynny udział w projektach europejskich, w celu zapoznania się z ogólnoświatowymi trendów w opiece perinatalnej i w miarę możliwości wdrożenia nowoczesnych metod opieki w naszych poradniach i laboratorium....