Badania prenatalne – II trymestr

20-23 tydzień ciąży
Badanie ultrasonograficzne w drugim trymestrze – wykonywane zwykle pomiędzy 20 – 23 tygodniem ciąży, określane jest popularnie jako BADANIE POŁÓWKOWE, albo BADANIE GENETYCZNE W DRUGIM TRYMESTRZE CIĄŻY. Umożliwia ono niezwykle szczegółową ocenę anatomii płodu i wykrycie znacznej części nieprawidłowości w budowie dziecka (wykrywamy przede wszystkim wady narządów: serca – BADANIE ECHO SERCA, i wady innych układów: nerwowego, pokarmowego, moczowego, kostnego).

Stwierdzone na tym etapie dodatkowe markery genetyczne chorób chromosomalnych, mogą ponownie wpłynąć na Twoje wyliczone ryzyko urodzenia chorego dziecka. W takim przypadku mogą zaistnieć wskazania do wykonania diagnostyki inwazyjnej.

Godziny otwarcia

pon.- cz. 8:00-20:00