Badania prenatalne – III trymestr

około 30 tygodnia ciąży
Badanie ultrasonograficzne w trzecim trymestrze – umożliwia ponownie szczegółową ocenę anatomii płodu, ocenę tempa wzrastania i symetrii rozwoju płodu, a także wykrycie części nieprawidłowości w budowie dziecka, które były niewidoczne na wcześniejszym etapie, lub pojawiły się dopiero w drugiej połowie ciąży. Tło takich zmian oprócz przyczyn genetycznych lub rozwojowych może być wynikiem infekcji lub zaburzeń naczyniowych.

W przypadkach, w których we wcześniejszych badaniach wykryto nieprawidłowości np. nieprawidłową budowę lub pracę serca lub innych narządów, poszerzenia układu komorowego mózgu, miedniczek nerkowych, zaburzenia tempa wzrastania, nieprawidłową objętość płynu owodniowego oceniamy progresję zmian.

Należy jednak podkreślić, że ze względu na warunki badania m.in wielkość i ułożenie płodu, to badanie często jest technicznie najtrudniejsze dla ultrasonografisty.

Godziny otwarcia

pon.- cz. 8:00-20:00