Program Badań
Prenatalnych NFZ

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w DIAGEN wykonujemy badania prenatalne w pierwszymdrugim trymestrze w ramach Programu Badań Prenatalnych NFZ.

Badanie te są wykonywane nieodpłatnie dla Pacjentek spełniających przynajmniej jedno z kryteriów:

  • wiek 35 lat i powyżej;
  • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej;
  • stwierdzenie  aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka;
  • stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową;
  • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG i/lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Więcej informacji na stronie NFZ

Godziny otwarcia

pon.- cz. 8:00-20:00