Aktualności

COVID-19 – Informacja dotycząca zasad udzielania świadczeń w warunkach zagrożenia epidemiologicznego

.Drodzy Pacjenci,

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną ze stanem pandemii w celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COVID 19, w trosce o Wasze bezpieczeństwo oraz w świetle aktualnych rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w sprawie postępowania z pacjentką ciężarną uprzejmie informujemy, iż w naszym centrum: Diagen Diagnostyka Genetyczna dla Rodziny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie wprowadzono poniższe zasady przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej:

 • Przy ustalaniu terminu wizyty personel rejestracji w czasie rozmowy z pacjentką dokonuje wstępnej oceny ryzyka epidemiologicznego poprzez zebranie wywiadu w kierunku ryzyka COVID 19;
 • Każda Pacjentka zgłaszająca się na wizytę podlega ankietowemu badaniu epidemiologicznemu. Badamy temperaturę ciała, liczbę oddechów oraz saturację SO2.
 • Prosimy o odpowiedzialne, dokładne i zgodne z prawdą udzielenie odpowiedzi na zadawane pytania;
 • Postępowanie uzależnione jest od oceny ryzyka epidemiologicznego, o czym informujemy Pacjentkę na bieżąco;
 • W trakcie badania USG staramy się unikać rozmów. Wszelkie wyjaśnienia i omówienie wyniku badania będzie miało miejsce po jego zakończeniu, kiedy możliwe będzie zachowanie sugerowanej, bezpiecznej dla badanej i lekarza odległości;
 • Obowiązuje zakaz przebywania na terenie naszego centrum osób towarzyszących pacjentkom zgłaszającym się na wizytę. W pomieszczeniach centrum przebywają wyłącznie pacjentki. Kategorycznie zabronione jest przyprowadzanie dzieci;
 • Przed recepcją obowiązuje wyznaczona strefa bezpieczeństwa – oznaczona pomarańczową linią, w której przebywa wyłącznie 1 osoba;
 • W poczekalni miejsca siedzące oraz ruch pacjentek – z zachowaniem sugerowanej, bezpiecznej odległości;
 • W celu zminimalizowania kontaktu bezpośredniego na wizytę przyjmujemy Pacjentki ciężarne bez osób towarzyszących;
 • W każdym przypadku, gdy nie jest wymagana fizyczna obecność lekarza zalecamy kontakt telefoniczny, mailowy, sms-owy;
 • Zalecamy, aby każda pacjentka przychodziła na badanie w maseczce ochronnej;
 • Bezpośrednio po wejściu do budynku, przed badaniem i przed opuszczeniem pomieszczeń centrum prosimy koniecznie o przestrzeganie higienicznego mycia rąk. Odpowiednio urządzone stanowiska znajdują się w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych;
 • Zapewniamy dla Pacjentek również środki do dezynfekcji rąk;
 • Przedmiotowe informacje dla Państwa rozmieszczone są także w miejscach ogólnodostępnych. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi i przestrzeganie zasad.
 • Na tablicy informacyjnej w poczekalni znajdą Państwo informację dotyczące zakażeń wirusem SARS-CoV-2.
 • Zasady bezpieczeństwa opracowane przez PTGiG dostępne są pod adresem: https://www.ptgin.pl/

Pamiętajcie wszelkie zmiany wprowadzane są dla naszego wspólnego dobra. Liczymy na Waszą wyrozumiałość.

BĄDŹ ROZSĄDNY I ODPOWIEDZIALNY!
CHROŃ SWOJE ŻYCIE! CHROŃ INNYCH PRZED ZACHOROWANIEM!
OGRANICZ RYZYKO INFEKCJI KORONAWIRUSEM.